menu

Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo

Maksmine on lihtne! Kohtutäituri büroos saad nõude tasuda nii sularahas kui kaardimaksega.

Tasuda saab ka ülekandega:

Oksana Kutšmei

EE131010010236765018

selgitus: võlgniku nimi ja isikukood või täiteasja number

Viitenumbrit ei ole.

 

Meie poole pöördutakse siis, kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on kohustatud, näiteks ei maksa võlgnik võlga ära, ei maksa elatist, ei vabasta ruume jne.

Peame oma töös väga oluliseks sissenõudja nõude võimalikult kiiret rahuldamist unustamata võlgniku õiguste kaitset. Viimase viie aasta jooksul oleme oluliselt investeerinud oma büroo unikaalsetesse IT-lahendustesse, mis võimaldavad meil põhjalikumalt, kiiremini ja tõhusamalt täitemenetlust läbi viia.

Kohtutäituri töö ei ole pelgalt seadusega ettenähtud menetlusnormide järgimine, meie eesmärk on pakkuda menetlusosalistele mitmekülgset lahendust - jäädes erapooletuks, pakkuda nii võlgnikule kui sissenõudjale professionaalselt täitemenetluse teenust.

Osutame järgmisi ametiteenuseid:

  • dokumentide kättetoimetamine
  • juriidilise fakti tuvastamise väljaspool kohtumenetlust
  • vallas- ja kinnisasja enampakkumise läbiviimine
  • õigusnõu andmine ja õigusdokumentide koostamine

Tekkinud küsimuste korral soovitame telefoni või e-mail teel registreeruda vastuvõtule. Registreerudes andke palun teada, millist infot Te teada soovite, et meie haldur või kohtutäitur saaks maksimaalselt Teile abiks olla.

 

Oksana Kutšmei kohtutäituribüroo juhtimissüsteem vastab kvaliteedistandardi ISO 9001:2015 nõuetele. (Sertifikaat eesti keeles, inglise keeles)